Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 25 maart 2019.

Provolve IT B.V. (hierna: Provolve) verwerkt persoonsgegevens. Dit gebeurt via de websites. Daarnaast is deze privacy- en cookieverklaring ook van toepassing op de persoonsgegevens die worden verzameld in het kader van onze (offline) dienstverlening. Onze software zelf (Easy Software Deployment) draait offline. Via de software verwerken wij geen persoonsgegevens van u of uw medewerkers. Wij respecteren de privacy van onze klanten, en achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de relevante privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw rechten respecteren, bijvoorbeeld om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacy- en cookieverklaring kunt u lezen hoe wij deze kernwaarden in de praktijk brengen en uw recht op privacy respecteren en beschermen. Wij raden u aan deze zorgvuldig door te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens
Door het gebruik van onze websites en diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij kunnen de volgende gegevens gebruiken voor de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden:

 • NAW-gegevens;
 • bedrijfsgegevens;
 • btw-nummer;
 • contactgegevens, zoals telefoonnummer en e-mailadres;
 • IP-adres;
 • cookie-ID;
 • technische gegevens van uw device(s), voor zover dit persoonsgegevens zijn;
 • factuur- en betalingsgegevens;
 • sollicitatiegegevens, zoals het cv en de inhoud van de sollicitatiebrief.

Welke gegevens we precies van u verzamelen en gebruiken, hangt af van het doel waarvoor we de gegevens verwerken.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Contact
Via het contactformulier kunt u ons vragen om contact met u op te nemen, of kunt u een aanvraag voor een offerte doen, aanvraag voor een Productivity Snapshot indienen, of feedback achterlaten. Hiervoor gebruiken wij uw naam en e-mailadres, het onderwerp en de inhoud van het bericht. Wij gebruiken deze gegevens om op uw verzoek contact met u op te nemen en dit netjes af te kunnen handelen, dit is een overeenkomst om met elkaar in contact te treden en eventueel voorbereidingen om tot een dienstverleningsovereenkomst te komen. Wij bewaren deze gegevens tot zes maanden nadat wij voor het laatst contact met u hebben gehad, of wanneer u klant van ons bent, voor de duur van de klantrelatie.

Review
U kunt een review schrijven over de diensten die we u hebben verleend. Hiervoor gebruiken wij uw (bedrijfs)gegevens, contactgegevens, informatie over de afgenomen dienst en de inhoud van uw review.  Wij verzamelen deze gegevens op basis van uw toestemming. Dit betekent dat u altijd uw review kunt intrekken, waarna wij deze direct zullen verwijderen. In sommige gevallen willen wij uw review publiceren. Wanneer wij dit willen, zullen wij u altijd apart vragen om toestemming voor het publiceren van uw review. Ook hier kunt u uw toestemming op ieder moment weer intrekken door contact met ons op te nemen. Dan zullen wij de review van onze website verwijderen. Wij bewaren uw gegevens voor de review zolang als u klant bij ons bent, tenzij u hier eerder bewaar tegen maakt of u uw toestemming intrekt.

Application Packaging On Demand
Via Application Packaging On Demand  op www.provolve.nl kunt u gemakkelijk eenmalig op maat gemaakte applicaties bestellen. Om deze dienst te kunnen leveren gebruiken wij, op basis van de overeenkomst met u, uw naam, bedrijfsgegevens, contactgegevens, aanvraaggegevens, technische informatie over uw device(s) en factuur- en betalingsgegevens. Wij bewaren deze gegevens totdat de laatstbestelde Application Packaging On Demand is geleverd en maximaal 2 maanden daarna. De factuurgegevens worden 10 jaar bewaard, dat is de fiscale bewaartermijn van de Belastingdienst.

Proefrit Easy Software Deployment
Easy Software Deployment is offline software. U kunt hier een trial voor aanvragen via de website. Wij geven u dan 30 dagen de mogelijkheid om Easy Software Deployment 30 dagen kosteloos te proberen. Om deze overeenkomst die wij met u sluiten uit te kunnen voeren, hebben wij uw (bedrijfs)naam en contactgegevens nodig en willen wij weten op hoeveel systemen u Easy Software Deployment wilt uitproberen. Na afloop van de gratis periode zullen wij u een aanbod doen voor een betaalde licentie en zullen wij u vragen naar uw ervaring met het product. Wij bewaren uw gegevens tot 1 jaar nadat de proefperiode is geëindigd.

Easy Software Deployment
Easy Software Deployment is offline software, welke u in de vorm van een licentie bij ons af kunt nemen. Via de software verwerken wij geen persoonsgegevens. Wij controleren enkel het aantal uitgegeven en in gebruik genomen licenties. Om deze dienst te kunnen leveren gebruiken wij, op basis van de overeenkomst met u, uw naam, bedrijfsgegevens, contactgegevens, aanvraaggegevens en factuur- en betalingsgegevens. Deze gegevens bewaren wij zolang als u klant bij ons bent, en 6 maanden daarna. De factuurgegevens worden 10 jaar bewaard, dat is de fiscale bewaartermijn van de Belastingdienst.

Package Store
Met de Package Store biedt Easy Software Deployment systeembeheerders de mogelijkheid om generieke software te downloaden en toe te voegen aan de Manager console voor distributie naar de gebruikers en systemen in het bedrijfsnetwerk. Wij verwerken uw licentiegegevens online op een subdomein, om het voor u mogelijk te maken software van derden te installeren.

Ondersteuning op afstand
U kunt ons verzoeken om ondersteuning op afstand te bieden. Bijvoorbeeld bij technische problemen, hulp bij implementatie of voor het geven van een demo. Om deze overeenkomst met u uit te kunnen voeren, hebben wij gegevens van u nodig. Dit betreffen uw naam en contactgegevens, alsmede de technische gegevens van de device(s) waarvoor wij handelingen moeten uitvoeren. Voor ondersteuning op afstand maken wij gebruik van een programma van een derde partij. U installeert dit programma op uw device, waarna wij toegang hebben tot uw device. Het is mogelijk dat wij dan andere persoonsgegevens tegenkomen. Voor het gebruik van het programma vragen wij daarom altijd eerst uw toestemming. De gegevens die wij niet nodig hebben voor het uitvoeren van de overeenkomst, zullen wij uiteraard niet opslaan of op een andere manier verder verwerken dan voor zover dat nodig is voor het leveren van ondersteuning op afstand. Wij bewaren uw noodzakelijke persoonsgegevens en de uitgevoerde handelingen, zolang als u klant bij ons bent.

Solliciteren
U kunt bij ons solliciteren. Wanneer u bij ons solliciteert, ontvangen wij uw NAW-gegevens, contactgegevens, motivatie en alle informatie die volgt uit uw cv, zodat wij uw sollicitatie in behandeling kunnen nemen, ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst.

Let op: een social media- en Google-onderzoek kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure. Dit is noodzakelijk om te kunnen waarborgen dat bij het aannemen van nieuw personeel ons imago in stand blijft. Wij Googlen hiervoor uw naam, en uw eventuele profiel op diverse social media, voor zover dat openbaar is. Wij zullen u niet vragen om ons toegang te verlenen tot een afgeschermde social media-pagina of een connectie met ons te maken. De resultaten van het onderzoek worden met u besproken.

Uw sollicitatiegegevens bewaren wij tot maximaal zes weken nadat de functie is vervuld. Zo kunnen wij nog contact met u opnemen in het geval dat de functie binnen de proeftijd opnieuw vrijkomt. Kunnen wij u na deze zes weken geen functie aanbieden, maar verwachten we dat er in de nabije toekomst een geschikte functie voor u vrijkomt bij ons, dan kunnen we – met uw toestemming – uw sollicitatiegegevens nog een jaar langer bewaren. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen.

Nieuwsbrief
U kunt zich via onze websites inschrijven voor onze nieuwsbrief. Wij verzenden de nieuwsbrief maximaal eenmaal per week. U wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees met het door u opgegeven e-mailadres, of op basis van opt-out wanneer u een betaalde dienst bij ons heeft afgenomen. In de nieuwsbrief leest u als eerste onze nieuwe blog, en andere nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Wij bewaren uw e-mailadres in de mailinglijst totdat u zich hiervoor afmeldt, of maximaal 2 jaar nadat wij u voor het laatst hebben gemaild. U kunt op ieder moment gebruikmaken van de afmeldmogelijkheid, die in elke nieuwsbrief wordt opgenomen. Als u daar gebruik van maakt, wordt u direct van de abonneelijst verwijderd.

Gericht adverteren
Wanneer u gegevens aan ons verstrekt, zullen wij uw e-mailadres (en telefoonnummer) gebruiken voor onze marketingcampagnes. Voor het gebruik van uw gegevens voor dit doeleinde, hebben wij een direct marketingbelang. Wij zorgen ervoor dat de inbreuk op uw privacy zo klein mogelijk blijft. Dit betekent dat wij uw e-mailadres (en telefoonnummer) in gehashte vorm verstrekken aan social media platformen, zodat deze social media platformen een koppeling kunnen maken met uw social media account. Wij kunnen dan gebruik maken van deze koppeling om gericht te adverteren via deze platformen. Hierdoor krijgt u de voor u relevante advertenties te zien. U heeft altijd de mogelijkheid om tegen deze verwerking bezwaar te maken. De social media platformen waar wij gebruik van maken zijn Facebook en Google.

Consultancy
Onze medewerkers kunnen u van een afstand helpen met IT-problemen. Hiervoor maken wij gebruik van het programma Teamviewer. Met behulp van dit programma kunnen wij eventueel gegevens op uw device raadplegen. Wij gebruiken Teamviewer alleen met uw toestemming, welke u altijd weer kunt intrekken. U kunt met ons meekijken, terwijl wij van een afstand op uw device via Teamviewer werken. Wij gebruiken enkel de gegevens die noodzakelijk zijn om uw vraag of probleem op te lossen en loggen enkel de uitgevoerde technische handelingen. Eventuele persoonlijke gegevens worden niet langer bewaard.

Training
Provolve IT geeft trainingen. Wanneer u of uw werkgever een training bij ons afneemt, verwerken wij uw gegevens om deze overeenkomst uit te kunnen voeren. Wij willen weten wie er aanwezig is of moet zijn en verwerken hiervoor dus de naam van de deelnemers. Om deze dienst te kunnen leveren gebruiken wij, op basis van de overeenkomst met u, uw naam, bedrijfsgegevens, contactgegevens, aanvraaggegevens en factuur- en betalingsgegevens. Wij bewaren deze gegevens maximaal 6 maanden nadat de training is afgelopen. De factuurgegevens worden 7 jaar bewaard, dat is de fiscale bewaartermijn van de Belastingdienst.

Cookies
Op onze websites maken we gebruik van cookies. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device. Deze cookies verwerken in ieder geval het IP-adres, het cookie-ID en technische informatie over het gebruikte device, zodat u de website goed kunt raadplegen. De gegevens (zoals hieronder beschreven) die uit de cookies voortkomen kunnen wij ook gebruiken om advertenties te personaliseren. Wij gebruiken de volgende soorten cookies:

 • Functionele cookies: deze cookies worden gebruikt om ervoor te zorgen dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en om de door uw opgegeven voorkeuren op te slaan.
 • Analytics cookies: deze cookies worden gebruikt om inzichtelijk te maken hoe u onze website gebruikt. Op basis daarvan wordt de website verbeterd.
 • Advertentiecookies: deze cookies worden gebruikt om in kaart te brengen welke website u bezoekt en hoe u van deze websites gebruikmaakt. Zo kunnen advertenties worden aangesloten op voorkeuren van websitebezoekers.
 • Social mediacookies: er kunnen social mediacookies geplaatst worden door Facebook, Twitter, LinkedIn, Google en Youtube.

Wanneer u www.easysoftwaredeployment.nl of www.provolve.nl voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van de niet puur functionele cookies. Gaat u akkoord, dan kunnen wij de volgende cookies gebruiken:

Naam Soort cookie Houdbaarheid Website – Opslag VS

– Waarborgen

Meer informatie
Google Analytics Analytics (zie hieronder) Per sessie en maximaal 2 jaar Provolve.nl

Easysoftwaredeployment.nl

– Ja

– Privacy Shield & privacyvriendelijk ingesteld

Privacybeleid van Google
Hotjar Analytics Per sessie en maximaal 1 jaar Easysoftwaredeployment.nl – Nee GDPR commitment Hotjar
Google AdWords Conversion Advertentie Per sessie en maximaal 1 jaar Easysoftwaredeployment.nl – Ja

– Privacy Shield

Privacybeleid van Google
Google Dynamic Remarketing Advertentie Per sessie en maximaal 1 jaar Easysoftwaredeployment.nl – Ja

– Privacy Shield

Privacybeleid van Google
Google Tag Manager Functioneel Per sessie Easysoftwaredeployment.nl – Ja

– Privacy Shield

Privacybeleid van Google
LiveChat Functioneel Per sessie en maximaal 3 jaar Easysoftwaredeployment.nl – Ja

– Privacy Shield

GDPR LiveChat
Facebook Connect Social media Per sessie Easysoftwaredeployment.nl – Nee Gegevensbeleid Facebook
Youtube Social media en advertentie Per sessie en maximaal 1 jaar Easysoftwaredeployment.nl – Ja

– Privacy Shield

Privacy Policy Google
LeadFeeder Advertentie Per sessie en maximaal 1 jaar Easysoftwaredeployment.nl – Privacy Shield Privacy Policy Leadfeeder

 

Cookies verwijderen
De meeste cookies hebben een houdbaarheidstermijn. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw websitebezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de standaard termijn is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen. Let op: wanneer u de cookies weigert, kan het zijn dat onze website minder goed werkt.

Wij hebben geen controle op wat de aanbieders van bovenstaande applicaties zelf met de cookies doen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Social media buttons
Wij maken op onze websites gebruik van social media buttons. Als u hierop klikt, wordt u doorgeleid naar onze pagina op verschillende social medianetwerken. Daar krijgt u de mogelijkheid om ons te volgen en om content te delen binnen uw eigen netwerk. Deze buttons werken met stukjes code die afkomstig zijn van deze social medianetwerken, daar hebben wij verder geen invloed op.

Vertrouwelijkheid & gegevensverstrekking aan derde partijen
Alle gegevens die op onze site worden verzameld, of die wij verkrijgen via onze bezoekers, zullen wij vertrouwelijk behandelen.

Wanneer dit nodig is om onze diensten te kunnen leveren, kunnen wij uw gegevens doorgeven aan de volgende partijen:

 • ICT-dienstverleners;
 • chatfunctie-aanbieder;
 • de aanbieder van ons CRM-systeem;
 • postbezorgingsdiensten;
 • externe marketingpartijen;
 • social media platformen;
 • de partij die de verzending van onze nieuwsbrief verzorgt;
 • cookiedienstverleners (zie hierboven);

Met deze partijen hebben wij afspraken gemaakt over de verwerking van uw persoonsgegevens (een verwerkersovereenkomst). Er zijn ook partijen die uw gegevens verwerken, zonder dat zij daar van ons de opdracht toe krijgen. Dit zijn zelfstandig verantwoordelijken. Partijen aan wie wij uw persoonsgegevens door kunnen geven zijn:

 • overheidsdiensten, zoals de Belastingdienst.

Beveiliging
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze beveiligingsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast maken wij op onze website gebruik van SSL-certificaten, zodat gegevens en communicatie veilig overgedragen kunnen worden.

Rechten van betrokkenen
U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • u kunt uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • u kunt een verzoek indienen om inzage te krijgen in de gegevens die we van u verwerken;
 • u kunt ons vragen om uw gegevens naar een derde partij over te dragen;
 • u kunt altijd uw toestemming intrekken;
 • u kunt een verzoek indienen tot correctie of verwijdering van uw gegevens wanneer deze onjuist of niet (meer) relevant zijn;
 • u kunt bezwaar maken tegen een bepaald gebruik, zoals profilering;
 • u kunt verzoeken om beperking van de verwerking;
 • u kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken.

Deze verzoeken kunt u indienen via info@provolve.nl. Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wanneer onze website of onze dienstverlening wijzigt, moeten wij natuurlijk ook onze privacy- en cookieverklaring aanpassen. Let dus altijd goed op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Contact
Mocht u verder, na het lezen van deze privacy- en cookieverklaring, nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Provolve IT B.V.
Kalvermarkt 53
2511 CB Den Haag

E-mail                   info@provolve.nl
Telefoon              +31 70 8200 360
KvK-nummer     60362421